SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
FOTOĞRAF YARIŞMASI 2012
August 25th, 2012 by Ömer unlu

ZONGULDAK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI 2012 SÜREYYA AYTAÇ FOTOĞRAF YARIŞMASI

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV), her yıl Zonguldaklı bir değer anısına, ürün verdiği alanda, ulusal düzeyde yarışmalar düzenleniyor. 2012 yılında, Zonguldak’ta fotoğrafı sanat boyutunda ele alan öncü isimlerden biri olan Mimar Süreyya Aytaç anısına fotoğraf dalında bir yarışma düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Yarışmanın Adı:
Zonguldak’ta Sokak ve Yaşam

Yarışmanın Amacı:
Genç yaşta yitirdiğimiz Mimar Süreyya Aytaç’ı anmak, sanatçı ve mimar kişiliğini kamuoyuna anlatarak gelecek kuşaklara aktarmaktır. Aynı zamanda bir fotoğraf imecesi olarak kurgulanan yarışmaya gelen fotoğraflarla insanı, kentsel yaşamı, mimarisi ve doğal dokusu ile günümüz Zonguldak’ının kayıt altına alınması, belgelenmesi de amaçlanmaktadır.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 15 Aralık 2012
Sonuçların Açıklanması: 25 Aralık 2012
Ödül töreni ve Mimar Süreyya Aytaç anma toplantısı tarihi daha sonra açıklanacaktır.
Sonuçlar Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın http://www.zokev.org.tr ve Zonguldak Fotoğraf Derneğinin www.zfd.org.tr internet sitelerinde duyurulacaktır.

Yarışmaya Katılım:
a- Yarışmaya:
Seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları, Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı mütevelli heyeti üyeleri ve oların 1.derece yakınları ile paydaş kuruluşlar olan Zonguldak Fotoğraf Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği yönetim kurulu üyeleri katılamaz.

b- Yarışmaya “siyah beyaz” ya da “renkli” olmak üzereher fotoğrafçı en az 3, en fazla 10 fotoğrafla katılabilir. Daha önce ödül almış olan eserler yarışmaya katılamaz.

c- Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir nesnenin eklendiği veya var olan nesnelerden herhangi birinin çıkarıldığı fotoğraflar kabul edilmez. Ancak, renk, kontrast ve keskinlik gibi temel düzeltmeler yapılabilir.

d- Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

e- Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplerden sorumluluk fotoğrafı çeken ve / veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda ZOKEV ve PAYDAŞ KURUMLAR kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.

f- ZOKEV ve PAYDAŞ KURUMLAR yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

g- ZOKEV veya seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme dışı tutma yetkisine sahiptir.
h- Yarışmanın herhangi bir katılım ücreti yoktur.

ı- Yarışma aynı zamanda bir fotoğraf imecesi olarak da kurgulandığı için, katılan tüm fotoğraflar Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı’nın arşivinde saklanacaktır. Vakıf yarışmaya katılan ve ödüle ya da sergilemeye değer bulunan fotoğrafları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, CD, video vb. diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılır ve sonradan bir hak iddia edemez.

İstenen Teknik Özellikler ve Eserlerin Teslimi:
a- Yarışmaya katılacak fotoğraflar dijital ortamda teslim edilecektir.

b- Dijital kopya, uzun kenar en çok 60 cm olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte, JPEGformatında CD’ye kaydedilmelidir.

c- Her eser kendi adıyla kaydedilecek, eser adları ayrıca katılım formunda ayrı ayrı belirtilecek.

ç- Kimlik bilgilerini içeren zarfta eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacaktır.

d- Yarışmada rumuz kullanılmayacaktır. Tüm katılımcılar kendi isimleriyle yarışmaya katılacaklardır.

e-Teslimde dijital kopyaların yer aldığı CD ile kimlik ve iletişim bilgilerini içeren yazı ve katılım formu bir zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılacak, zarfın üzerine “Sokak ve Yaşam Fotoğraf Yarışması 2012” ibaresi yazılacaktır.

13. Ödüller :
Başarı Ödülü:1.500,00 TL + Plaket (1 adet)
Mansiyon Ödülü: Plaket (3 adet)
Teşekkür Belgesi: Seçici kurul tarafından sergilemeye/albüme değer bulunan fotoğrafçılara (40 adet)
Yarışmaya başka kurum ve kuruluşlar da özel ödül koyabilir.

Fotoğrafların Gönderileceği Adres:
Mithatpaşa Mah. Doğramacı Sk.
Bayram Erdem İş Hanı Kat:3 Zonguldak
Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden ZOKEV sorumlu değildir.
Ayrıntılı Bilgi ve Sekreterya:
Alaattin Kara – ZOKEV Yönetim Kurulu Üyesi, Fotoğrafçı, Yarışma Koordinatörü
Tel: 0 372 253 74 59
Gsm: 0533 2331034


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© iletişim:omerunlu@gmail.com